Komedi På En Bro

Datum: 
06/04/2019

Se tillsammans med Malmö Operas Vänner Kommedi På En Bro, lördag 6 april 2019 kl 18.00

På vardera sida av bron står två militärer som möjligen är motståndare. Båda uppträder lika: med en passersedel kommer man utan svårigheter ut på bron, men inte längre, för passersedeln gäller inte i den andra änden. Tillbaka kommer man inte heller, eftersom passersedeln gäller för passage över bron i ena riktningen, men inte åt motsatt håll. En klassisk komedi om människor i trängt läge tar sin början.

Komedi på en bro komponerades 1935 av den tjeckiske tonsättaren Bohuslav Martinu, som levde mellan 1890 och 1959. Han föddes i den lilla byn Policka där han växte upp i kyrkans tornkammare. Librettot bygger på en pjäs av den folklige författaren Václav Kliment Klicpera och skrevs i slutet på 1800-talet. Det är en komedi i klassisk form med tidens, rummets och handlingens enhet.

Operaverkstans version utspelas under kalla kriget och sätts upp för fem sångare och fyra musiker. Enaktaren på ca 40 min, får en liten epilog med olika sånger som belyser föreställningens tema.