Värva en Partner

Bli Värvare

Värva ett företag - kanske där du jobbar - att bli sponsor till Malmö Operas Vänner.

Företaget sponsrar med 10.000 kronor.

Det ger många fördelar.

Företaget uppmärksammas då med publicering av logotyp och namn

och de anställda får

- deltaga i den årliga stipendieutdelningen

- rabatt på Malmö Operas föreställningar vid gemensamma besök på Operan

- kvalificerade föreläsningar

- årlig exklusiv repertoarpresentation

- en fördjupad information om föreställningarna av t.ex. regissören

- 10% rabatt i foajébaren,, 10% rabatt i shopen

- medlemsbrevOch du själv går inte lottlös. Du får ytterligare ett helt års medlemskap i Malmö Operas Vänner utan kostnad.

Hör av dig till Stieg Claesson  0705-15 55 02 eller claesson@live.se: