Bli medlem

Malmö Operas Vänner bildades som ideell förening år 2000 med syfte att tillvarata publikens intresse, stödja Malmö Operas verksamhet och främja dess utveckling. Vänföreningen skall enligt sin målsättning medverka till att Malmö Operas ställning i Malmö med region bevaras och stärkes. Föreningen är inriktad på att genom kulturaktiviteter främja intresset för kvalificerad musikdramatisk verksamhet.

Ur ekonomiskt överskott i föreningens verksamhet utges årligen stipendier och stödjande bidrag.

Vad får du som medlem?

  • rabatt på Malmö Operas föreställningar vid gemensamma besök på Malmö Opera
  • kvalificerade föreläsningar
  • årlig exklusiv repertoarpresentation
  • en fördjupad information om föreställningarna av t.ex. regisören
  • rabatt 10% i foajebaren, 10% rabatt i shopen.
  • medlemsbrev

Det finns fyra kategorier av medlemskap i Vänföreningen

Vän (årsavgift 225 kr, t o m 26 år 100 kr, )

Familj (årsavgift 400 kr)

Mecenat (årsavgift 1 000 kr)

Partner (årsavgift 10 000 kr)

Vänföreningen mottar även tacksamt övriga bidrag till föreningens mycket värdefulla och uppskattade stipendieverksamhet.

Ett tiotal företag har under senare år varit engagerade som Vänföreningens Partners/bidragsgivare.

Hjärtligt tack för värdefullt stöd.

Vänföreningens adress

Malmö Operas Vänner, c/o Gunilla Johansson, Carl Hillsgatan 12 B, 217 56  Malmö

Bankgiro 5704-4455

Organisationsnummer 846502-2708

 

Jag vill gärna bli medlem