Bli medlem

Malmö Operas Vänner bildades som ideell förening år 2000 med syfte att tillvarata publikens intresse, stödja Malmö Operas verksamhet och främja dess utveckling. Vänföreningen skall enligt sin målsättning medverka till att Malmö Operas ställning i Malmö med region bevaras och stärkes. Föreningen är inriktad på att genom kulturaktiviteter främja intresset för kvalificerad musikdramatisk verksamhet.

Ur ekonomiskt överskott i föreningens verksamhet utges årligen stipendier. Hittills har vi delat ut nästan 600.000 kronor.

Medlemsavgiften går bl a till dessa stipendier men naturligtvis också till de fördelar du har som medlem:

  • rabatt på Malmö Operas föreställningar vid gemensamma besök på Malmö Opera
  • kvalificerade föreläsningar
  • årlig exklusiv repertoarpresentation
  • fördjupad information om föreställningarna 
  • medlemsbrev

Senaste nyheter om Malmö Operas Vänner hittar du på vår hemsida: www.malmooperasvanner.se

Det finns fyra kategorier av medlemskap i Vänföreningen

Vän (årsavgift 225 kr, t o m 26 år 100 kr, )

Familj (årsavgift 400 kr)

Mecenat (årsavgift 1 000 kr)

Partner (årsavgift 10 000 kr)

Medlemsavgiften betalas per kalenderår.

Malmö Operas Vänners bankgiro 5704-4455

Organisationsnummer 846502-2708