Föreningsstämma Malmö operas Vänner

Datum: 
25/03/2019

Kallelse/Inbjudan

Malmö Operas Vänner kallar till ordinarie föreningsstämma med information och föredrag om Malmö Opera.

Måndagen den 25 mars 2019, kl 18.00 i Malmö OperaGrill

(Kom redan kl 17.30 så bjuder vi på något att dricka!)

Föreningens medlemmar kallas till stämman, som genomförs enligt bifogade handlingar. Stämman och den efterföljande sammankomsten är öppen för alla intresserade. Rösträtt vid stämman förutsätter betald medlemsavgift för 2019.

 Malmö Operas chef Michael Bojesen informerar

 Musikelever från Östra Grevie underhåller

Någon förhandsanmälan om deltagande behövs inte.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen för Malmö Operas Vänner