Medlemsavgift

Datum: 
01/11/2021

Medlemsavgiften 2022 utgår

Ingen medlemsavgift 2022 pga pandemin. Medlemsavgiften för hela år 2023 betalas senast 30/12 2022 till Malmö Operas Vänners bankgiro nr 5704-4455. I fortsättningen betalas melemsavgiften kalenderårsvis!