Schlagt Sie Tot

Datum: 
01/06/2019

Se tillsammans med Malmö Operas Vänner Schlagt Sie Tot, lördag 1 juni 2019 kl 18,00

Schlagt sie tot! är en opera om Martin Luther. Med tidens nya media boktryckarkonsten nådde han ut med sitt budskap och hade till en början stor framgång. Men när ett blodigt bondeuppror bryter ut fäller han de ord som sedan kom att förfölja honom: Schlagt sie tot! – Döda dem!

Martin Luther blev reformationens huvudperson efter att han 1517 spikat upp 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Det var en protest mot den mäktiga katolska kyrkans påhitt att man kunde köpa sig förlåtelse och en plats i himmelriket. Schlagt sie tot! är en opera som fokuserar på den historiska personen Martin Luther, mindre på de teologiska aspekterna av hans läror. Liksom alla människor hade Luther båda goda och onda sidor.

Vår samtid, där religion, apokalyptiska stämningar och hårda utspel ligger högt på dagordningen, har klara paralleller med Europa för 500 år sedan. Bo Holtens musik och Eva Sommestad Holtens libretto skildrar en värld i våldsam förändring. Operan uruppförs i regi av teaterikonen Peter Oskarson. Musikaliskt ansvarig är Patrik Ringborg, en av Sveriges internationellt mest efterfrågade dirigenter.