Dead or Alive framflyttad!

Dead or Alive framflyttad!

Vänföreningens gemensamma besök på Dead or Alive tisdagen den 20 april måste tyvärr flyttas fram.  P g a rådande omständigheter med smittspridning och allt som är nu, kommer man att behöva flytta hela denna produktion till framtiden. Intentionen är att kunna genomföra den så fort det ges möjlighet till det, men i dagsläget har man inte någon uppfattning om när det kan bli.

Så snart vi vet ny datum återkommer vi.