Medlemsavgiften 2022 utgår

Medlemsavgiften 2022 utgår

Ingen medlemsavgift 2022 pga pandemin. Medlemsavgiften för hela år 2023 betalas senast 30/1202022 till Malmö Operas Vänners bankgiro nr 5704-4455. I fortsättningen betalas melemsavgiften kalenderårsvis!