Stipendiater

I Malmö Operas Vänners stadgar står att ur ett ekonomiskt överskott i verksamheten utges årligen stipendier och stödjande bidrag för att främja den konstnärliga utvecklingen hos artister med engagemang i operans verksamhet. Stipendierna ska användas för studier, utbildning etc. Under åren 2001-2014 har 27 stipendier delats ut på tillsammans nästan en halv miljon kronor.

Stipendiet har delats ut dels till individer men också till olika avdelningar inom operan. Sålunda fick Malmö Operas Barnkör stipendiet år 2013 och Kostym- och Maskavdelningen stipendiet år 2014.

Stipendiet delas ut på Malmö Operas Galakväll i maj varje år.

Utdelade stipendier 2001-2020

Alla stipendiater (pdf)